Førerkort klasse B

Ford Focus skolebil

Førerkort klasse B er satt sammen av fire forskjellige trinn.

Hovedmålet med trafikkopplæringen er at en skal kjøre på en måte som:

  • er trafikksikker.
  • som gir god samhandling.
  • som fører til god trafikkavikling.
  • tar hensyn til helse, miljø og andres behov.
  • er etter gjeldende regelverk.

Trinn 1
Trafikalt grunnkurs. Les mer om det her

Trinn 2
Her skal eleven lære å håndtere kjøretøyet teknisk:
- Betjeningsorganer
- Starte og Stanse bilen
- Gire opp og ned
- Høyre og Venstre svinger
- Bremseøvelser
- Bakkestarter
- Rygging
Trinnet avsluttes med en obligatorisk veiledningstime. Her skal eleven og læreren sammen bli enig om eleven er klar for Trinn 3.

Trinn 3
Her skal eleven lære seg:
- Observasjonsteknikk
- Kjøring i boligområde
- Kjøring på flerfeltsvei
- Enveiskjørte gater og tett trafikk
- Kjøring i lyskryss
- Kjøring i rundkjøringer
- Høyhastighetsvei
Deretter skal eleven videre til sikkerhetskurs på bane. Denne delen er obligatorisk. Her skal eleven kjøre på glatt føre og lære om sikring av personer og gods. Trinn 3 avsluttes med en obligatorisk veiledningstime. Nå evaluerer eleven sine trafikale ferdigheter, og blir enig med sin lærer om en er klar for trinn 4.

Trinn 4
På dette trinnet skal eleven gjennom ett 13 timer obligatorisk kurs:
- To timer innledende teori om bilkjøringens risiko.
- Fem timer kjøring i landeveismiljø.
- Fire timer kjøring i variert miljø (Her brukes noe av tiden til planlegging av rute).
- To timer oppsummerende teori.
Før trinn 4 bør eleven ha et nivå på kjøringen som tilsier at eleven ville bestått førerprøven.